หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

arnon-102-Animation Design-Mascot วช.

รายงานประกอบการเรียนการสอน วิชาการออกแบบภาพเคลือนไหว รหัสวิชา arti3322 ของ นายอานนท์ ทองรอดนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

ภาพขั้นตอนการร่วมมือทำงานของกลุ่ม 5Star


ภาพขั้นตอนการดำเนินการ ทำ Storyboard เรื่อง a Little Walk

storyboard crazy bacteria by arnon tongrod

เรื่อง  crazy bacteria 
โดย นายอานนท์ ทองรอด 
เนื้อเรื่อง 
ฉากที่ 1 มีการคนพบ bacteria  ที่เป็นตัวทำลายล้างทุกอย่าง เป็น bacteria  ที่น่ากลัว และเป็นอันตาราย อย่างมา 
ฉากที่ 2 ฉากที่สองเป็นภาพที่ก้อนกลมๆที่โดน bacteria กัดกิน 
ฉากที่ 3 เป็นฉากที่ มีปืนชขนาดใหญ่มาจอที่ ก้อนเชื้อโรคเพื่อเตรียมทำลายล้าง 
ฉากที่ 4 เป็นฉากที่ตัดเขามาเป็นภาพของคนบนโลกที่มองเห็นปืนขนาดยัง ทุกคนต่างตื่นตกใจ 
ฉากที่ 5 เป็นภาพที่โลกที่โดนทำลายโดยมนุษย์ต่างดาวจนไหม้เกรียม 
ฉากที่ 6 มีตัวอักษรขึ้นมาว่า Why don't want to be the good bacteria 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รางงาน อภิธานศัพย์


อภิธานศัพท์ FADE / DISSOLVE
รายงานสรุปข่าววิชา :  Animation Design ARTI3322
ข่าวทางเลือกเรื่อง : การรายงาน คำอภิธานศัพท์ คำว่า FADE / DISSOLVE
ที่มาข่าวสารจากคอลัมน์:http://hstv.multiply.com/journal/item/18/18
เนื้อหาข่าวสารต้นฉบับที่คัดลอกมา
Posted in: hstv.multiply Written by: Mr.Pu
แปลสรุปความโดย นายอานนท์ ทองรอด
รหัสนักศึกษา 5211302434 กลุ่มเรียน 102
Contact E-mail :  arnontongrod@gmail.com
Publish Blog :http://arnon-arti3322.blogspot.com/


ที่มาของภาพ : http://hstv.multiply.com/journal/item/18/18


บทความที่นำมา
5. วิธีการเชื่อมโยงระหว่าง SHOT (TRANSITION) ซึ่งมีวิธีการได้หลายวิธี แต่ละวิธีให้ผลทางการสื่อความหมาย อารมณ์ แตกต่างกันไป

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...